Rengöra kylskåp

Rengöra kylskåp

Rengöra kylskåp

Checklista för att rengöra kylskåp

Att rengöra ett kylskåp är viktigt för att bibehålla en ren och hygienisk miljö för din mat. Här är en steg-för-steg-guide för att rengöra ett kylskåp:

 1. Stäng av kylskåpet: Börja med att stänga av kylskåpet eller dra ur kontakten för att undvika elektriska stötar och spara energi under rengöringsprocessen.
 2. Töm kylskåpet: Ta ut alla livsmedel, drycker och lösa föremål från kylskåpet. Sortera och kasta eventuella föremål eller matvaror som har passerat sitt bäst före-datum eller är för gamla.
 3. Ta ut hyllor och lådor: Ta ut alla hyllor, lådor och lösa delar från kylskåpet. Detta gör det enklare att rengöra varje yta ordentligt.
 4. Tvätta hyllor och lådor: Tvätta hyllor och lådor med en mild rengöringslösning. Använd varmt vatten och diskmedel eller en blandning av vatten och ättika. Skölj noga och låt dem lufttorka innan du sätter tillbaka dem i kylskåpet.
 5. Rengör interiören: Använd en mild rengöringslösning, till exempel en blandning av vatten och ättika eller varmt vatten och diskmedel. Fukta en ren trasa eller svamp i rengöringslösningen och torka av alla ytor, inklusive väggar, tak och dörrar. Var extra noggrann med att rengöra eventuella fläckar eller spill. Undvik att använda starka kemikalier eller skurpulver som kan skada ytan eller lämna kemiska rester.
 6. Rengör packningen: Torka av kylskåpspackningen med en fuktig trasa för att ta bort smuts och matrester. Kontrollera också packningens tillstånd och se till att den är tät och inte sliten. Om packningen är skadad kan den behöva bytas ut för att säkerställa att kylskåpet håller rätt temperatur.
 7. Rengör avrinningen: Kolla avrinningen i botten av kylskåpet och rengör den från eventuell smuts eller blockeringar. Använd en liten borste eller tandborste för att komma åt svåråtkomliga områden. Detta hjälper till att förhindra att vatten samlas och orsakar dålig lukt eller mögelbildning.
 8. Torka av och sätt tillbaka: Torka av alla rengjorda ytor med en ren trasa eller pappershanddukar. När kylskåpet är helt torrt kan du sätta tillbaka hyllor, lådor och livsmedel.

 

Rengöra kylskåp

Läs mer på vår Facebook

 

Varför behöver man rengöra kylskåp?

Det är viktigt att regelbundet rengöra kylskåpet av flera anledningar:

 1. Hygien: Kylskåpet är en plats där vi förvarar våra livsmedel, och det är viktigt att hålla en ren och hygienisk miljö för att förhindra bakterietillväxt och matförgiftning. Rengöring av kylskåpet hjälper till att ta bort spill, smuts och eventuella matrester som kan vara grogrund för bakterier och mögel.
 2. Lukt: Matrester och spill i kylskåpet kan orsaka obehaglig lukt som kan sprida sig till andra livsmedel. Genom att rengöra kylskåpet regelbundet kan du eliminera dålig lukt och hålla en fräsch atmosfär i kylskåpet.
 3. Långvarig hållbarhet: En ren kylskåpshygien är också viktig för att förlänga hållbarheten på dina livsmedel. En ren miljö minskar risken för korskontaminering och hjälper till att bibehålla matens färskhet och smak längre.
 4. Effektivitet och energibesparing: Om kylskåpet är smutsigt och igensatt kan det påverka dess effektivitet och energiförbrukning. En rengjord kylskåpshyra kan hjälpa till att förbättra kylskåpets prestanda och minska energikostnaderna på lång sikt.

Genom att regelbundet rengöra kylskåp kan du skapa en ren och säker miljö för dina livsmedel, minska risken för sjukdomar och förlänga hållbarheten på dina matvaror. Det rekommenderas att rengöra kylskåpet minst en gång i månaden eller oftare vid behov, särskilt om det finns spill eller luktproblem.

 

Fun fact: hur fungerar ett kylskåp?

Hur fungerar ett kylskåp?

Ett kylskåp fungerar genom att använda en kombination av komprimering, kondensation, expansion och avdunstning för att kyla och hålla en lägre temperatur inuti för att förvara mat och drycker. Här är en översikt över hur ett kylskåp fungerar:

 1. Kompressor: Ett kylskåp har en kompressor som är ansvarig för att pumpa kylmediet runt i systemet. Kompressorn är vanligtvis placerad på baksidan eller undersidan av kylskåpet. När kompressorn startar, komprimerar den kylmediet, vilket ökar dess tryck och temperatur.
 2. Kylmediet: Kylmediet, vanligtvis en gas eller vätska, cirkulerar genom ett slutet system inuti kylskåpet. Det vanligaste kylmediet är freon eller någon annan typ av fluorkolväte.
 3. Kylspolar: Kylspolar är rörformade delar som finns både på insidan och utsidan av kylskåpet. När det komprimerade kylmediet lämnar kompressorn, passerar det genom de yttre kylspolarna, vilket gör att det släpper ifrån sig värme och kondenserar till en högtrycksvätska.
 4. Expansionsventil: Efter att kylmediet har kondenserats går det in i expansionsventilen. Ventilen minskar plötsligt trycket på kylmediet och omvandlar det till en lågtrycksspray. När trycket minskar, svalnar kylmediet och kan avdunsta.
 5. Inre kylspolar: Kylmediet passerar nu genom de inre kylspolarna inne i kylskåpet. När det passerar genom dessa spolar tar det upp värmen från luften inne i kylskåpet och avdunstar. Detta avdunstningsprocessen tar bort värme från inuti och kyler luften.
 6. Fläkt: Inne i kylskåpet finns det en fläkt som hjälper till att cirkulera den kylda luften och sprida kylan jämnt över alla områden.
 7. Termostat: Kylskåpet har en termostat som övervakar temperaturen inne i kylskåpet. När temperaturen når den inställda nivån stänger termostaten av kompressorn. När temperaturen stiger över en viss gräns aktiveras kompressorn igen för att fortsätta kyla.

Genom denna process upprätthåller ett kylskåp en kall och konstant temperatur inne i förvaringsutrymmet, vilket gör det möjligt att hålla mat och drycker fräscha och hållbara under längre tid.

 

För att bibehålla funktion så är det viktigt att alltid rengöra kylskåp!

Relaterade inlägg

Städ & Flytt blogg

Vi bjuder på lite tips och trix, samt utbildande texter för att städningen ska bli lättare för dig. 

Våra favoriter